Håp om redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Finanstilsynet har lyttet til Regnskap Norges oppfordringer og foreslått å redusere oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon fra ti til fem år. Med unntak for korrespondanse som tar opp feil og mangler, der Finanstilsynet vil opprettholde 10 år. Vi mener dette er uberettiget.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top