Har du personlige kunder som har mistet tilgang til Altinn?

Selvangivelsesfristen nærmer seg og mange opplever at tilgangen til Altinn via MinID er borte. For noen er løsningen enkel, for andre mer komplisert.
Source: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top