Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top