Har nyansatte rett til ferie?

Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top