Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top