Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet når Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top