Høringssvar ny revisorlov

Regnskap Norge synes i det alt vesentligste at lovutvalget har fremmet et godt forslag til ny revisorlov. Utredningen avklarer også profesjonsrollene, og har flere løsninger som gir samordningsgrunnlag for regnskapsførerloven.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top