høy tillit til at andre virksomheter rapporterer det de skal til Skatteetaten

Kun 8 % har liten tiltro til at det store flertallet av virksomheter ikke rapporterer korrekt og fullstendig.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top