Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top