IKEA tapte sak i Høyesterett om krav på rentefradrag

Saken gjaldt spørsmålet om IKEA hadde krav på fradrag for renter betalt på konserninternt lån i forbindelse med restrukturering av eierskapet til selskapets eiendommer i Norge. Fradrag ble nektet med grunnlag i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top