Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni

Tvangsmulkt begynner å løpe fra 20. juni.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top