Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en oversikt over hva som kan være mistenkelige forhold som rammes av hvitvaskingsloven.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top