Ingen lempninger i formuesskatt ved børsintroduksjon likevel

Regjeringen ble i fjor anmodet av Stortinget om å vurdere en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av gründerselskap.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top