Ingen tilleggsskatt ved feilberegnet innførselsmerverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når en virksomhet har beregnet feil innførselsmerverdiavgift – vel å merke for den del av avgiften hvor virksomheten har korresponderende fradragsrett.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top