Innføring i internasjonal inntektsskatterett for selskaper

Herunder hvordan systemet er bygget opp og enkelte sentrale regler, hvor hensikten er å bidra til en større bevissthet og kunnskap rundt de internasjonale skattereglene.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top