Innsynsløsning for kompensasjonsordningen er åpnet

En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top