Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top