Kompensasjonsordning NAV – begge ektefeller i felles bedrift kan søke

Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top