Kompensasjonsordningen for næringslivet – felleskostnader og franchiseavgift

Skattedirektoratet har gitt svar på spørsmål om faste uunngåelige kostnader søkes kompensert når kostnadene inngår i felleskostnad mv.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top