Kompensasjonsordningen for næringslivet – lisenskostnader programvare kan tas med

Dersom lisenskostnad på programvare er en fast uunngåelig kostnad, kan lisenskostnaden tas med i søknad om kompensasjon .
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top