Kontinuerlig regnskapsføring – fremtidens økonomifunksjon

Tradisjonell regnskapsproduksjon med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer samsvarer ikke med brukernes behov for løpende oppdatert informasjon.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top