Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top