Korona og rettigheter til selvstendig næringsdrivende

Hva gjelder nå om dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjon for inntektsbortfall og betaling av forskuddsskatt?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top