Koronakrisen – midlertidig adgang til digitale møter

Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top