Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top