Krav til salgsbilag ved pakkeløsninger med forskjellig mva-sats på delytelsene

Samlebetegnelser som «Dagpakke», «Event på Grand Hotell» eller «Kickoff 2016» er ikke en tilstrekkelig angivelse av leverte ytelser, jfr bokføringsforskriften § 5-1-1.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top