Krav til standard når arbeidsgiver innkvarterer arbeidstakere

Innkvartering skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top