Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system- og driftsoppgaver fra regnskapsvirksomheten til andre

Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top