Landbruk

Om du driver med gris, storfe, kylling, eller annen landbruksproduksjon kan vi med vår spesialkompetanse hjelpe deg med blant annet jordbruksrådgivning, løpende bokføring og årsoppgjør. Vi kan også bistå med gårdsoverdragelse, kjøp av gårdsbruk og jordbrukseiendom.