Lott eller part i fiske- og fangstvirksomhet – rapportering og betaling av forskuddstrekk

Dessverre må det påregnes feilaktig forsinkelsesrente på forskuddstrekk som gjelder inntekt opptjent i desember 2016, men som først utbetales i 2017. Feilen må rettes ved å ta kontakt med skatteoppkrever.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top