Mange og sterke reaksjoner på informasjon om tvangsmulkt fra Skatteetaten

Mange avgiftspliktige trodde de var ilagt tvangsmulkt. I stedet handlet utsendelsen om et informasjonsskriv. Skattedirektøren beklager.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top