Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land

Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top