Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top