NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top