Negativ rente på lån utenfor næring ikke skattepliktig

Tilsvarende er negativ rente på bankinnskudd ikke fradragsberettiget.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top