Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar

Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top