Ny SKD-melding om revisors signering av oppgaver til Skatteetaten

Revisors signering innebærer blant annet at virksomheten har etablert betryggende systemer for beregning og innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift mv., samt at systemene er gjenstand for betryggende kontroll.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top