Omorganisering av eierinteresser – gaveoverføring, opphevelse av aksjeklasser, fusjon og fisjon

En planlagt omorganisering av et konsern kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet og uten realisasjonsbeskatning.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top