Omsetning av Bitcoin er en mva-unntatt finansiell tjeneste

Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å endre sitt tidligere standpunkt om at omsetning av Bitcoin er avgiftspliktig.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top