Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top