Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon foreslås redusert til fem år

Finanstilsynet støtter dermed Regnskap Norges forslag om å samkjøre oppbevaringstiden med bokføringslovens hovedregel.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top