Oppdatert risikovurderings- rapport fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top