Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top