Ordningen med halvt skattetrekk før jul gjøres mer fleksibel

Valget mellom å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember utvides til å gjelde også de med lønn pr time, dag, uke eller hver 14. dag.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top