Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre

Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å fremlegge bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på kompensasjonssøknad får forlenget frist. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top