Personvern og bruk av e-post i gjennomføring av regnskapsoppdrag

Daglig sendes det personopplysninger på e-post mellom oppdragsgiver og regnskapsfører for å sikre at blant annet lønnsutbetalinger, trygderefusjoner og a-meldingen blir korrekt. Er det greit?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top