Personvernerklæring

På denne siden beskriver vi hvordan personopplysninger samles inn og brukes på nettsiden www.jarok.no og av selskapet Jærøk DA.

Personvern

Under har vi samlet noen spørsmål og svar som forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre kunder og brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvern.

Hva er personlig data?

Personlig data er data som er knyttet til, relatert til eller kan identifisere en person.

Hva er “behandling” av personopplysninger?

“Behandling” betyr enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende.

Hva er en “behandlingsansvarlig”?

Dette er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet, våre kunder.

Hva er en “databehandler”?

Dette er den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Jærøk DA er din virksomhets databehandler når du/dere er kunde hos oss, og vi har igjen avtale med våre systemleverandører.

I dag plikter den behandlingsansvarlige å følge loven, mens databehandleren plikter å følge databehandleravtalen mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren. Loven pålegger begge parter å ha en slik avtale.

Hvilke opplysninger samler vi om deg?

Ved bruk av vår nettside jarok.no samler vi ikke opplysninger som blir brukt til å identifisere deg som person.

For våre oppdrag som regnskapsfører samler vi de opplysningene som er nødvendige for å utføre våre oppdrag som innbefatter regnskapsføring, lønnsarbeid, skattemeldinger, årsoppgjør og rådgivning.

Opplysningene samles i forbindelse med inngåelse av avtale, ved utføring av vårt oppdrag og ved kundekontakt.

Gjennom hvitvaskingsloven er vi pålagt å utføre kundekontroll av alle våre kunder.

Personvernforordningen (GDPR) pålegger oss å sikre opplysningene for å beskytte personene opplysningene relaterer seg til, ut ifra den risikoen en eksponering vil medføre.

Vi har offentlig godkjenning fra Finanstilsynet etter regnskapsførerloven, og finanstilsynet fører tilsyn med at vi driver virksomheten vår i samsvar med lovgivningen.

Hvor lagrer vi informasjon om deg, og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vi lagrer våre kundedata i våre regnskapssystemer, e-post og mapper på vår interne server som alt er beskyttet av tilgangskontroller.

Vi deler informasjon ved rapportering til og bokettersyn fra offentlige myndigheter. Finanstilsynet har tilgang i forbindelse med tilsyn, likeså andre regnskapsførere i forbindelse med kontroll av vårt arbeid. Våre systemleverandører i forbindelse med support.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg hos oss. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til post@jarok.no. Du skal få svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven. Du finner mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Sist oppdatert: 22. mars 2019