Pliktig regnskapsrapportering styrende for bokføringsplikten

Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top