Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold – prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019

Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top