Rabatterte periodebilletter til kollektivtransport – skattemessige konsekvenser

Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top